związek stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego

Baza adresowa

Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego

 
Członek Założyciel - Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
NIP 836-17-41-992
Regon: 750811597
KRS: 0000205953
Bank Pekao SA o/ Skierniewice
Nr konta: 16 1240 3321 1111 0010 6852 7672
 
Adres do korespondencji:
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego
skr. pocztowa 63 / urząd pocztowy nr 1 96-100 Skierniewice 1

Kontakt mailowy: zsawl@wp.pl

Kontakt telefoniczny: 602 889 335

Siedziba Związku:
98-200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1

 
  drukuj deklarację Pobierz Statut Związku
  drukuj deklarację Pobierz Deklarację Przystąpienia do Związku
 
Przeglądaj dane adresowe Klubów Abstynenckich Województwa Łódzkiego:
 
  ONLINE
Online
  Baza adresowa jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego.

Wykorzystywanie w celach informacyjnych lub zamieszczanie w innych serwisach internetowych wymaga podania źródła informacji oraz adresu wraz z odsyłaczem do strony Związku.

Dokonywanie jakichkolwiek zmian, skracanie, lub wykorzystywanie materiału w celach komercyjnych wymaga zgody Zarządu Związku.  

         


Strona finansowana w 2019 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.L materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Dzisiaj: 60
On-line: 4
Odwiedzin: 5896