związek stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego

Strona główna
Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło Data dodania: 06.01.2021

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

Kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło?
Ciebie, jeśli jesteś płatnikiem składek lub osobą fizyczną i zlecasz wykonanie dzieła (zawierasz z wykonawcą dzieła umowę) od 1 stycznia 2021 r.
Ważne!
> Jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.) i nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.
> Jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę o dzieło, musisz ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie.
Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:
- zawrzesz z własnym pracownikiem,
- będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
- zawrzesz z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Jak przekażesz informacje do ZUS o zawartych umowach o dzieło?
Na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz RUD możesz złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1 stycznia 2021 r.
Jakie dane musisz przekazać do ZUS?
W formularzu RUD podasz następujące dane:
> w bloku I - swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe,
> w bloku II - dane wykonawcy umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,
> w bloku III - informację o zawartych umowach o dzieło - daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.
Ważne!
Dla każdego wykonawcy wypełniasz oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD możesz wykazać informacje o maksymalnie 10. zawartych umowach o dzieło.
Kiedy poinformować ZUS o zawartych umowach?
Musisz zgłosić do ZUS umowy zawierane od 1 stycznia 2021 r. Masz na to 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Podstawa prawna
Art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).
Art. 36 ust.17, art. 45 ust. 1 pkt. 1b, art. 49 ust. 2 pkt 8 oraz art. 49 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266
z późn. zm.).

DODATKOWE SZCZEGÓŁY POD ADRESEM
www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne

[wróć do aktualności]

         


Strona finansowana w 2019 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.L materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Dzisiaj: 79
On-line: 3
Odwiedzin: 5915