związek stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego

Strona główna
Zjazd Delegatów Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego Data dodania: 28.05.2019

Zwołuje Zjazd Delegatów Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.

Zjazd Delegatów odbędzie się w dniu 22.06. 2019 roku (sobota) o godz. 09.00, w siedzibie Związku, w Sieradzu, ul. Lokajskiego 1.

Zjazd Delegatów ma charakter sprawozdawczy.

Proponowany Porządek obrad:

1. Otwarcie Zjazdu Delegatów
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Wybór przewodniczącego Zjazdu Delegatów
4. Wybór sekretarza Zjazdu Delegatów
5. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności za 2018 rok
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi ZSAWŁ
8. Dyskusja i wolne wnioski
9 Glosowanie uchwał Zjazdu Delegatów
10. Zakończenie obrad

Prezes ZSAWŁ
Władysław Keler

[wróć do aktualności]

         


Strona finansowana w 2019 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.L materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Dzisiaj: 110
On-line: 1
Odwiedzin: 8440