związek stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego

Strona główna
Rozpoczęcie Projektu „Razem Działamy Skuteczniej” - REKRUTACJA Data dodania: 04.06.2019

Zarząd Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego informuje, że rozpoczyna rekrutacje uczestników do Projektu „Razem Działamy Skuteczniej” w 2019 roku.
Program jest dofinansowany przez Województwo Łódzkie w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Rekrutacje uczestników prowadzimy wśród członków i wolontariuszy stowarzyszeń abstynenckich w całym woj. łódzkim.
Organizacje chcące uczestniczyć w Projekcie rekomendują 2 do 3 osób, uwzględniając ich zaangażowanie w pracę organizacji. W przypadku większej ilości chętnych zostanie sporządzona lista rezerwowa. Przy zgłaszaniu uczestników prosimy zastosować parytet udziału kobiet, stosując zasadę zwiększenia ich aktywności w życiu społecznym.

Listę osób deklarujących chęć udziału w Projekcie prosimy podawać:
telefonicznie do Prezesa Związku, Władysława Kelera – tel. 602 889 335
mailowo na adres e-mail: zsawl@wp.pl


Celem głównym Projektu jest poprawa jakości życia i reintegracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin w woj. łódzkim oraz podniesienie kwalifikacji osób prowadzących działania profilaktyczne, interwencyjne i readaptacyjne wobec rodzin z problemem alkoholowym, jak również zwiększenie w 2019 roku dostępności i poprawa jakości rehabilitacji i specjalistycznej pomocy/wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.


Planujemy przeprowadzić 5 szkoleń dwudniowych z zakresu:
1) Pierwszy kontakt z osobom uzależnioną, współuzależnioną, praca w ośrodku interwencyjnym, motywacja do podjęcia leczenia, skuteczna pomoc i wsparcie dla osób wychodzących z alkoholizmu.
2 ) Nauka pracy w grupie osób wychodzących z uzależnienia, współpraca w osiągnięciu wspólnego celu, efektywne działanie zespołu wolontariuszy pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym
3 ) Komunikacja interpersonalna jako forma współżycia społecznego, planowanie własnego rozwoju, przeciwdziałanie wypaleniu społecznemu osób działających na rzecz rodzin z problemem alkoholowym
4 ) Planowanie i realizacja zadań na rzecz rodzin z problemem alkoholowym, określanie celów i misji innowacyjnych projektów dla osób uzależnionych
5 ) Pomoc rodzinie w kryzysie w tym zapobieganie skutkom wynikającym z picia alkoholu prze kobiety w ciąży, przeciwdziałanie przemocy domowej w szczególności w rodzinach z problemem alkoholowym

Szkolenia będą się odbywały w Łowiczu i Nieborowie (sobota - niedziela).

Cykl szkoleniowy wspomogą spotkania regionalne w stowarzyszeniach abstynenckich w woj. łódzkim, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, e-informacja oraz spotkanie profilaktyczne.

Zachęcamy osoby działające w organizacjach abstynenckich i zainteresowane udziałem w naszym Projekcie do zgłaszania się do Zarządów swoich Stowarzyszeń i przesyłania deklaracji udziału do dnia 10.06.2019 roku.

Zgłoszenia i wszelkie informacje pod nr tel. tel. 602 889 335 (Władysław Keler).

[wróć do aktualności]

         


Strona finansowana w 2019 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.L materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Dzisiaj: 110
On-line: 1
Odwiedzin: 8440